Wij zijn druk bezig met het vernieuwen van onze website

Kun jij een
LIFT
gebruiken...?

Mijn diensten

Sociale & Emotionele Ondersteuning

Ondersteuning bij hulpvragen die vrijwel dagelijks onderdeel zijn van jouw leven.

Reintegratie / Jobcoaching

Meer richting/invulling geven aan het arbeidsproces en vaardigheden ontwikkelen.

Maatschappelijk diensttijd (MDT)

Je talenten en kwaliteiten ontdekken en deze inzetten.

Gewoon een steun(tje) in de rug

Je verhaal kwijt kunnen en bewust worden.

Sociale & Emotionele Ondersteuning

Ondersteuning bij hulpvragen die vrijwel dagelijks onderdeel zijn van jouw leven.

Reintegratie / Jobcoaching

Meer richting/invulling geven aan het arbeidsproces en vaardigheden ontwikkelen.

Maatschappelijk diensttijd (MDT)

Je talenten en kwaliteiten ontdekken en deze inzetten.

Gewoon een steun(tje) in de rug

Je verhaal kwijt kunnen en bewust worden.

JIJ!

Jij bent minimaal 16 jaar, je hebt mogelijk nog niet eerder met de hulpverlening te maken gehad óf juist al veel hulpverleners gezien de afgelopen tijd. Maar wat zeker is.. je loopt (nog) tegen bepaalde vragen aan in jouw dagelijks leven.

..of je hebt gewoon het gevoel dat je een steuntje in de rug nodig hebt. Iemand die met je meekijkt, je kan ondersteunen, je kritische vragen stelt, je bewust maakt, waar je je verhaal kwijt kunt en je kan helpen met het maken van keuzes en het komen tot actie.

Dit kunnen vragen zijn op het gebied van…..
 • Structuur en planning
 • Sociale contacten uitbreiden of hoe ga ik daar mee om?
 • Je bent op zoek naar passend werk/ dag invulling
 • Wat wil ik in de toekomst?
 • Welke kwaliteiten en talenten heb ik?
 • Het lukt mij niet om naar school te gaan.
 • Ik loop vast op het werk.
 • Ik wil leren hoe ik (beter) voor mijzelf kan opkomen?
 • Hoe kan ik mijn emoties beter herkennen en reguleren?
 • Ik voel mij niet begrepen.

  En ga zo maar door: alles is bespreekbaar!

Bekijk meer

RENEÉ

Mijn naam is Renée Duijghuisen, geboren op 29 september 1992 in Venray.

Mijn naam is Renée Duijghuisen, geboren op 29 september 1992 in Venray.

Wat doe ik nu anders dan anderen? Ik denk niet zo veel, maar…

Voor mij staat intimiteit onlosmakelijk verbonden met identiteit. Intimiteit betekent voor mij een vertrouwde sfeer waarin gedeeld mag worden. Om intimiteit te kunnen delen moet je eerst intiem (kunnen) zijn met jezelf. Dit betekent voor mij: jezelf leren kennen, vertrouwen krijg in jezelf, eerlijk durven zijn en grenzen aan kunnen geven. Vanuit deze vertrouwde basis kan je, in mijn beleving, ook intiem zijn met anderen. Intiem zijn met anderen betekent voor mij: in contact staan, iets voor de ander betekenen, wederkerigheid. 

Met als doel jezelf en anderen lief te hebben en vanuit verbondenheid (verder) te ontwikkelen. 

Ik geloof erin dat ik, als coach, intimiteit kan bieden door ook ~ gewoon ~ mens te zijn. Door persoonlijk contact te laten samenvloeien met professioneel contact, gericht op het ontwikkelen van de juiste vaardigheden. Waarbij vertrouwen de basis is.

Wat doe ik nu anders dan anderen? Ik denk niet zo veel, maar…

Voor mij staat intimiteit onlosmakelijk verbonden met identiteit. Intimiteit betekent voor mij een vertrouwde sfeer waarin gedeeld mag worden. Om intimiteit te kunnen delen moet je eerst intiem (kunnen) zijn met jezelf. Dit betekent voor mij: jezelf leren kennen, vertrouwen krijg in jezelf, eerlijk durven zijn en grenzen aan kunnen geven. Vanuit deze vertrouwde basis kan je, in mijn beleving, ook intiem zijn met anderen. Intiem zijn met anderen betekent voor mij: in contact staan, iets voor de ander betekenen, wederkerigheid. 

Met als doel jezelf en anderen lief te hebben en vanuit verbondenheid (verder) te ontwikkelen. 

Ik geloof erin dat ik, als coach, intimiteit kan bieden door ook ~ gewoon ~ mens te zijn. Door persoonlijk contact te laten samenvloeien met professioneel contact, gericht op het ontwikkelen van de juiste vaardigheden. Waarbij vertrouwen de basis is.

WERKWIJZE

Om aan te kunnen sluiten bij de ondersteuningsvraag maak ik gebruik van Tacit Knowledge. Tacit Knowledge is een vorm van individuele kennis dat bestaat uit expliciete- (feitenkennis) en impliciete kennis (ervaringskennis).

Expliciete kennis is opgeslagen kennis uit methodieken, theorieën, definities, modellen en benaderwijzen. Impliciete kennis is geïnternaliseerde kennis vanuit ervaringen. Impliciete kennis is vaak vanzelfsprekend, je bent je er niet van bewust dat je over deze kennis beschikt al is dit hele waardevolle kennis.

Polanyi (1966): “We weten meer dan we kunnen vertellen”.

Dat betekent dat impliciete kennis, net als expliciete kennis, bijdraagt aan succesvol handelen. Iedereen bezit zowel impliciete- als expliciete kennis. Ik geloof voornamelijk in de kracht van het combineren van impliciete- en expliciete kennis om hiermee bewustwording te vergroten.

Ik doe wat werkt en onderzoek/ gebruik de kennis die daarbij aansluit. 

Mijn explicitie kennis

Motiverende gespreksvoering

Krachtwerk

Oplossingsgericht werken

De Loopbaantrechter

MDT (Maatschappelijke Dienstijd)

Psychopathologie

Expliciete

Mijn explicitie kennis

Motiverende gespreksvoering

Krachtwerk

Oplossingsgericht werken

De Loopbaantrechter

MDT (Maatschappelijke Dienstijd)

Psychopathologie

DE LIFT METHODE

Het gaat om jou!
Dus er ligt aan mijn kant geen kant-en-klaar plan klaar, dit maken we samen.
We beschrijven waar we mee aan de slag gaan
en wat jouw doelen zijn, zo verliezen we onze focus niet.

Het gaat om jou! Dus er ligt aan mijn kant geen kant-en-klaar plan klaar, dit maken we samen. We beschrijven waar we mee aan de slag gaan en wat jouw doelen zijn, zo verliezen we onze focus niet.

Op de knoppen drukken
Ik vind het fijn om een duidelijke opdracht en duidelijk beeld te hebben van jou. Hiervoor gaan we eerst in gesprek om te kletsen over waar jij tegenaan loopt, waar je ondersteuning bij wil en wat jouw wensen zijn. Het allerbelangrijkste vind ik dat er een persoonlijke klik is tussen ons. Na dit gesprek wil ik dan ook dat we hier allebei even over nadenken. Passen wij bij elkaar? Denk jij dat ik jou kan ondersteunen én denk ik dat ik jou kan ondersteunen. Als ik denk dat je ergens anders beter op je plek bent zal ik dat ook als advies geven.
Instappen - Coaching
In principe kom ik bij jou thuis. Maar in overleg kan onze ontmoeting ook ergens anders plaatsvinden én vind ik het belangrijk dat we ook de deur uit gaan. We gaan in gesprek, maar we komen ook in actie. De verdere invulling, de frequentie (hoe vaak zien we elkaar) en de lengte van het traject bespreken we samen.
Juiste verdieping zoeken
We willen natuurlijk wel stapjes vooruit maken. Het is dus goed om de focus te houden. Dit betekent dat we tussentijds kijken naar de doelen die we gesteld hebben, waar we nu staan én hoe we verder gaan.
Uitstappen - afsluiten
Als jij de stappen hebt gezet die je wilt sluiten we af. Wel staat de (lift)deur natuurlijk altijd open mocht er meer nodig zijn.
1
2
3
4

TRAJECTEN

Lift Coaching is verbonden aan verschillende partijen waardoor er op verschillende manieren trajecten aangeboden kunnen worden.

Dit kunnen geïndiceerde trajecten zijn vanuit de Gemeente middels de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (wmo) en het Persoonsgebonden Budget (pgb) óf re-integratie- en jobcoach trajecten vanuit het UWV.

Daarnaast kan dit ook een MDT-traject zijn. MDT staat voor Maatschappelijke Diensttijd. Binnen dit traject gaan we op zoek naar jouw interesses en talenten om meer richting te kunnen geven aan jouw toekomst. Gericht op bijvoorbeeld een opleiding en/of (vrijwilligers)werk. Én wordt je gestimuleerd tegelijkertijd iets te betekenen voor een ander. Voor meer informatie verwijs ik graag naar:

https://www.doemeemetmdt.nl

Ook mag je natuurlijk particulier mee-liften.

Intakegesprek (ca. 60 minuten)

Gratis en vrijblijvend, maximaal 60 minuten.

ambulant

Ambulant

Individuele ambulante trajecten

Jeugd

€ 75 *

Volwassen

€ 75 *

 * per uur

KOP KOFFIE?

Vanuit LIFT COACHING verbind ik mij aan PARTNERS waarbij ik mij goed voel, uitdaging zie en waarbij visie en werkzaamheden overeenkomen met mijn ideeën.

Daarbij verbind ik mij aan partners waarbij ik trajectmatig betrokken kan zijn bij kandidaten met een hulpvraag. Hulpvragen die gericht zijn op het ondersteunen bij stabiliteit, het vergroten van zelfvertrouwen, regie voering in betrokken hulpverlening en activatie/ participatie.

Door naast de kandidaat te staan, steunend te zijn en vertrouwen op te bouwen om vanuit daar de kandidaat de vrijheid te kunnen bieden om te mogen ontwikkelen. Daarnaast denk ik graag mee in werkprocessen, procedures en de structuur van de zorg.

Omdat ik er in geloof dat als ik regie neem over de invulling van mijn werk, ik de coach kan zijn die ik wil zijn. Door op zoek te blijven naar de “klik” met mijzelf en de “klik” in verbinding met partijen en kandidaten. Hierdoor blijf ik kritisch naar de verbindingen die ik leg, de hulpvragen, mijn mogelijkheden en daardoor: de juiste plek voor mij en dús voor de kandidaat.

Door gewoon mijzelf te kunnen zijn en door te bewegen in MIJN LIFT, de Verdiepingen (mogelijkheden) te onderzoeken en anderen (partijen/kandidaten) te laten instappen maar, zo nodig, ook weer uit te laten stappen.

Om meer draagkracht en samenwerking te creëren ben ik de samenwerking aangegaan met onderstaande partners. Dit biedt mij; een groot netwerk, snel kunnen schakelen, waarborgen van kwaliteit, mogelijkheid tot overleg en intervisie, de juiste rapportagesystemen en mogelijkheden in verschillende vraagstukken/ regio’s.

partner-liftcoaching-kronenberg&collegas
partner-liftcoaching-ikbegin
Laag3
Laag4
Laag 2
partner-liftcoaching-sensus
logo_2bae7dcc0a5382c311fbf7e1968ba2f6_1x

CONTACT

Dat was een hele “hoop” aan informatie. Neem de tijd om hierover na te denken. Mischien heb je dan nog vragen? Neem dan gerust contact met mij op.

Dit kan vrijblijvend en is altijd welkom.